Εμπόριο Νωπών και Κατεψυγμένων αλιευμάτων
screen
Ζωντανά
αστακός
Είδος:αστακός
Προέλευση: εγχώριος και εισαγωγής
Μεγέθη: 1-2 kg
zoom
Αστακοκαραβίδα
Είδος:Αστακοκαραβίδα
Προέλευση: εγχώρια, Καναδά, Βοστόνη
Μεγέθη: 0,500-1,500 kg
zoom
καβούρι
Είδος:καβούρι
Προέλευση: εγχώρια, Γαλλία
zoom
κολοκτύπα
Είδος:κολοκτύπα
Προέλευση: εγχώρια
Μεγέθη: 0,500-2 kg
zoom